GOWON - Bến đỗ cho làn da KHÔNG MỤN
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
Nguyen ***
53 tuổi / Da Hỗn Hợp Thiên Dầu
17-30 : 24/09/2019
0

71522712_541160493324158_6274968286270586880_n_6

Hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện trị mụn của mình trong thời gian qua - Tôi đã tìm
được bến đỗ cho làn da mụn riêng cho mình, vì biết đâu có thể giúp ích được gì đó cho
các bạn nam nữ cũng tìm được như tôi!

mun1-layout-01

mun1-layout-02

review tốt nhất của sản phẩm này