Sữa tắm dịu nhẹ và thơm, sử dụng xong thấy tóc bé mềm mượt và và da được giữ độ ẩm hơn .
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
  • danh_gia_xam danh_gia_xanh
Thi Trần
30 tuổi /
12-49 : 22/11/2021
0

inbound2119606822103297433

Bé rất thích sữa tắm A N G D O M An toàn và dịu nhẹ